Jump to Navigation

Traduceri

Agenţia de traduceri PROFIDIS vă ajută să vă atingeţi obiectivele cu fiecare traducere. Oferim traduceri pentru diferite tipuri de documente în următoarele domenii:

  • Drept
  • Economie
  • Finanţe
  • Marketing
  • Tehnologii  industriale
  • Tehnologii informaţionale
  • Imigrare, etc.

Clienţii noştri pot conta pe serviciile traducătorilor cu experienţă şi specializaţi in domeniu, care activează în cadrul agenţiei de traduceri PROFIDIS. Textele sunt traduse şi sistematic verificate de experţi a căror limbă maternă este limba ţintă. Traducătorii noştri şi specialiştii în domeniul lingvistic vor furniza traduceri corecte, autentice din puct de vedere calitativ şi idiomatic. Noi operăm pe plan internaţional şi acest fapt ne permite să avem acces la serviciile traducătorilor şi interpreţilor cu o bogată experienţă de pe piaţa autohtonă.

Firma noastră oferă, de asemenea, traduceri legalizate, efectuate de către traducători autorizați (aceşti traducători sunt membri a diferitor organizaţii, care le oferă dreptul de a legaliza autenticitatea traducerilor), actelor relevante de orice tip, inclusiv certificate, diplome, permis de conducere, documente pentru vize şi imigrare, precum şi altor documente normative.

Am dori să subliniem faptul că agenţia noastră de traducere oferă traduceri legalizate tuturor documentelor necesare pentru imigrare în Canada. Documentele traduse de noi nu au nevoie de o legalizare suplimentară de către un notar public sau de ofiţer. Dat fiind faptul că, toate traducerile efectuate în străinătate nu sunt valide pe teritoriul Canadei (este nevoie de traduceri efectuate de către traducătorii autorizați din Canada), e mai binevenit pentru Dvs să faceţi traducerile cu noi, decât să achitaţi dublu serviciile trăducătorilor.Main menu 2

Dr. Radut Consulting